REKABET HUKUKU

Danışmanlık ve Eğitim 

Müvekkillerimize rekabet hukukuna uyum konusunda destek vermekteyiz. Bu noktada müvekkillerimize rekabet hukuku açısından sonuç doğurabilecek günlük işlerinde danışmanlık yapmaktayız. Büromuz çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren müvekkillerimize rakipleri, tedarikçileri, distribütörleri ve müşterileri ile olan distribütörlük, lisans, franchise, acentalık, tedarik, alım, araştırma ve geliştirme ve yeniden yapılandırma sözleşmeleri de dahil tüm ticari anlaşmaları ve uygulamalarında hukuki hizmet vermektedir. 

Bunun yanında müvekkillerimize kendi uygulamaları ve ihtiyaçları çerçevesinde gerekli uyum programları oluşturup bunlar hakkında sunumlar yapmakta, seminer ve şirket içi eğitim programları düzenlemekteyiz. Böylece müvekkilimiz çalışanlarının rekabet hukuku kurallarına uyum programlarını kendi sektörlerinde nasıl uygulayacaklarını öğrenmelerini ve özellikle müvekkillerimizi satış, satın alma gibi konularda temsil edenlerin rekabet hukuku kurallarına aykırı sayılabilecek davranışlarını en aza indirgemeyi ve engellemeyi hedeflemekteyiz.   

 

Birleşme ve Devralma

Sarper&Boylu müvekkillerine birleşme ve satın-alma dosyalarının hazırlanmasında rehberlik etmekte böylece işlemlerinin daha etkin ve daha hızlı sonuçlanmasını sağlamaktadır. Bu konuda en tecrübeli bürolardan biri olarak değişik sektörlerde   faaliyet gösteren müvekkillerimize birleşme ve devralma işlemleri ve bu işlemlerle ilgili bildirimler dahil rekabet hukuku konularında hukuki hizmet vermekteyiz.

Soruşturmalar; Hakim Durumun Kötüye Kullanılması, Uyumlu Eylem ve Anlaşmalar 

Fiyat belirleme, bölge ve müşteri sınırlaması, bağlama anlaşmaları, münhasırlık, ayırımcılık ve hakim durumun kötüye kullanılmasına ilişkin olarak Rekabet Kurumu'na müvekkillerimiz adına şikayetlerde bulunulması amacıyla hukuki destek hizmeti verdiğimiz gibi, bu konulara ilişkin müvekkillerimiz aleyhine yapılan şikayetlerde de müvekkillerimize, yerinde incelemeler de dahil, Rekabet Kurumu soruşturmalarının bütün aşamalarında hukuki hizmet vermekteyiz.

Rekabet Hukuku ile ilgili son çalışmamız çimento, hazır beton, yapı malzemeleri, ve boya malzemeleri sektörlerinde gerçekleşmiştir. 

 

Yol Tarifi