Av. F. Çağrı Özalp

Ferit Çağrı Özalp, sırasıyla Ankara ve İstanbul Barolarına bağlı avukat olarak özellikle Sermaye Piyasası Uygulamaları başta olmak üzere birçok  hukuk uygulamasında tecübe sahibidir. Ankara Üniversitesi Avrupa Çalışmaları Enstitüsü'nde Yüksek Lisans çalışmasını tamamlamıştır. Yüksek lisans tezi; Anti-Damping Düzenlemelerine ilişkindir.

1967 yılında doğmuştur. Baroya kayıt tarihi 1988’dir

Eğitim:

  • 1992-1996 Ankara Üniversitesi -L.L.M Avrupa Topluluğu Hukuku alanında 
  • 1986-1991 Ankara Üniversitesi - B.A. Hukuk Fakültesi

Dil:

  • İngilizce

Sahip olduğu sertifikalar:

  • "Avrupa Hukuku Sertifikası"
  • 1991-1992 Bankacılık ve Ticari İşler Araştırma Enstitüsü 

Yazdığı Tez ve Yazıları:

  • 1997 Sermaye Piyasası Kurumu nezdinde “Saklama Makbuzu” konusunda yazdığı tez,(SPK)
  • 1996 “Türkiye ve Avrupa’da bulunan Anti-dumping Kurallarının Karşılaştırılmasına Dair Bir Çalışma” isimli Master Tezi (LL.M) 
  • 1995 "The Blue Flag Campaign”  başlıklı yazılı bir çalışması ve 
  • 1994 "Avrupa Parlementosu" başlıklı yazılı bir çalışması mevcuttur.

Yol Tarifi