ŞİRKETLER HUKUKU VE TİCARET HUKUKU

Hukuk Büromuz çok uluslu şirketler de dahil olmak üzere Türkiye’de yerleşik medya, enerji, bankacılık ve sigortacılık, madencilik, inşaat, gayrı menkul, otelcilik, tekstil gibi değişik sektörlerde çalışan şirketlere günlük bazda devam eden hukuki yardım sağlamaktadır. Bu hukuki yardım aşağıdakileri kapsayan ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla;  yönetim kurulu ve genel kurul toplantılarının hazırlanmasından müvekkil tarafından imzalanacak her türlü anlaşmanın hazırlanması, gözden geçirilmesine, rekabet hukuku ile ilgili eğitimlerin verilmesinden bahse konu müvekkilin yeniden yapılanması ile lisans, franchise, emanet, kredi, yönetim, varlık alım-satım anlaşmaları, leasing anlaşmaları, mortgage ve sair gayrı menkul hukuku ile ilgili anlaşmaların hazırlanmasına kadar çok yönlü bir desteği ifade etmektedir. Türk Hukuku ile ilgili konularda talep edildiğinde her türlü hukuki görüş hazırlanıp, sunulmaktadır. 

Büromuz değişik sektörlerde iş yapan büyük uluslararası şirketler de dahil müvekkillerine pek çok alanda günlük iş akışı içinde hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir. Bu hizmetler şirketlerin kurulması, yeni bir şirketi bünyeye katma, bölünme, birleşme gibi yollarla yeniden yapılandırılması, hukuki uygunluk denetimleri yapılması, ihtiyaç olan alanlarda hukuki şirket içi eğitimler verilmesi, özelleştirme uygulamaları gibi konuları içerdiği gibi günlük ihtiyaç duyulan iş hukuku danışmanlıkları, şirketin taraf olduğu veya olacağı anlaşmaların hazırlanması, değiştirilmesi, uygulanmasından çıkan sorunlar hakkında danışmanlık veya sona erdirilmesine kadar olan sürecin hukuken takip ve yönlendirilmesini kapsar. Müvekkillerin projelerinin hukuki yönden ve finansman olanakları açısından değerlendirilmesi ve çatısının oluşturulması günlük rutinimiz içinde önemli bir rol almaktadır. 

Bu hizmetler aşağıdaki başlıkları kapsamaktadır:

Genel Danışmanlık; 

Genel şirketler hukuku, ticari sözleşmeler, birleşme ve devralma işlemleri, işçi hakları ve yönetici tazminatları, vergi, yasal düzenlemelere uygunluk, gayrimenkul, çevre, özel durum açıklamaları dahil borsa düzenlemeleri ve bu hususlardan doğan uyuşmazlıkların çözümü konuları dahil pek çok alanda çalışmaktayız. Ayrıca yönetim kurulu üyelerinin ve şirket müdürlerinin sorumlulukları hakkında da müvekkillerimize hukuki danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Anlaşmaları Kaleme Alma

Değişik sektörlerde yer alan çok sayıdaki Türk ve yabancı müvekkilimize taraf olacakları sözleşmelerle ilgili danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Özellikle alım ve satım, acentelik ve dağıtım, franchising, hizmet, lisans, iş geliştirme, pazarlama, üretim, hizmet/mal tedarik sözleşmeleri, bakım ve destek ile online satış sözleşmeleri üzerinde çalışmaktayız. Fizibilite ve stratejik planlama, sözleşme taslakları hazırlama, sözleşmelerin müzakere edilmesi, uygulanması ve feshedilmesi dahil pek çok konuda müvekkillerimize hizmet vermekteyiz. Bunların yanında hisse alım-satım anlaşmaları, hissedarlar arası anlaşmalar, eser sözleşmeleri, otel yönetim anlaşmaları, mal edinim ve devir anlaşmaları, saklama anlaşmaları, yönetim anlaşmaları, kira anlaşmaları, mortgage ve diğer gayrımenkul bağlantılı anlaşmaların hazırlanmasında da çalışmaktayız.

Yeniden Yapılandırma

İflas ve yeniden yapılandırma işlemleri, aciz halindeki şirketlerin kredi temini, borç nakli ve/veya takas işlemleri, hisse satış işlemleri, iflas planlaması ve iflas davaları ve ilgili diğer tüm konularda müvekkillerimize hizmet vermekteyiz. Aciz halindeki şirketlere ilişkin yeniden yapılandırma hizmetlerimizi kredi alanlara, kredi veren kuruluşlara, alacaklılara ve üçüncü kişilere yönelik olarak vermekteyiz.

 

Yol Tarifi