İŞ HUKUKU

İstihdam

Günlük danışmanlık hizmetlerinden karmaşık iş hukuku davalarına kadar iş hukukuna ilişkin tüm konularda müvekkillerimize avukatlık hizmeti vermekteyiz. İş sözleşmeleri, taşeronluk sözleşmeleri, geçici iş ilişkisi ve çalışanların devri başta olmak üzere çeşitli iş hukuku sözleşmelerinin taslaklarının hazırlanması ve bu sözleşmelerin müzakeresi ve nihai hale getirilmesi hususlarında danışmanlık hizmeti sunmaktayız. Türk İş Hukuku ve çalışanlar bakımından risk analizi de dahil olmak üzere şirketlerin bölünmesinin ve işyerlerinin naklinin hukuki sonuçları hakkında hukuki görüş veriyor, şirket birleşmelerini ve özelleştirmeleri Türk İş Hukuku bakımından değerlendiriyor ve iş hukukundan doğan davalarda müvekkillerimizi temsil ediyoruz. 

Şirketlerin çalışanlarına yönelik olarak hazırladıkları el kitaplarını inceliyor ve şirket politikalarının mevzuata uygunluğunu tespit ediyoruz.

İş Hukuku Uyuşmazlıkları

İş hukuku departmanımız, başta işe iade, işçi hakları ve alacakları (örneğin kıdem tazminatı, fazla mesai, maaş alacağı ve yıllık izin), iş kazalarından kaynaklanan tazminat talepleri ve başta CEO ve CFO'ların iş sözleşmeleri olmak üzere, iş sözleşmelerinden kaynaklanan çeşitli uyuşmazlıklar ile ilgili davalarda müvekkillerimizi başarı ile temsil etmektedir.

Yol Tarifi