FİKRİ HAKLAR

Fikri Mülkiyete İlişkin Sözleşmeler

Marka devir işlemleri ile fikri mülkiyet hakkına ilişkin sözleşmeleri hazırlamakta bu hususlarda hukuki danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Fikri Haklarla ilgili Anlaşmazlıklar 

Sarper&Boylu müvekkillerine telif hakkı, ticari markalar ve sair fikri mülkiyet hakları konularında destek vermektedir. Büromuz birçok müvekkilini fikri mülkiyet hakları, marka, telif hakkı ihlalleri ile ilgili davalar ile ticari sır ve haksız rekabetten kaynaklanan davalarda temsil etmiştir. 

Fikri Haklar Konusunda Danışmanlık 

Müvekkillerimize fikri ve sınai mülkiyet hakkı ihlali durumunda uygulanacak stratejiler ve potansiyel çözüm seçenekleri konusunda da danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Ayrıca, üçüncü kişilerin taleplerine karşı müvekkillerimize gerekli hukuki desteği sağlamaktayız.

 

Yol Tarifi