DAVALAR

SARPER & BOYLU senelerin tecrübesine dayanarak ticaret hukuku, şirketler hukuku, taşınır ve taşınmaz mallar ile ilgili anlaşmazlıklar, borçlar hukuku, kira hukuku, fikri haklar hukuku, iş hukuku, icra ve iflas hukuku, idare hukuku ve inşaat hukuku da dahil olmak üzere hukukun hemen her alanıyla ilgili davaları yürütmektedir. 

Ayrıca büromuz İdare Hukuku alanında da birçok şirketi ve şirketler topluluğunu temsil etmektedir. 

Sarper & Boylu gerçek ya da tüzel kişileri Türk Mahkemeleri ve İcra Daireleri önünde temsil ettiği gibi, uluslararası arenada da müvekkillerinin temsili konusunda tam destek vermektedir. 

Davalar konusunda verilen desteğini üç aşamada değerlendirmek mümkündür: 

Hukuki problemlerin doğmasından önce denetimler yaparak ya da doğru yönlendirmelerde bulunarak problemin doğmasını engellemek (Koruyucu Destek) 

Anlaşmazlığın çıkması halinde sorunun en hızlı ve en ekonomik yollarla çözülmesine katkıda bulunmak (Arabuluculuk)

Anlaşmazlığın mahkemeler ya da hakem heyetleri vasıtasıyla çözülmesinden başka bir çare bulunmuyorsa müvekkillerini yerli, yabancı mahkemeler ve Hakem Heyetleri önünde temsil etmek. Alınmış mahkeme ve hakem kararlarının Türkiye’de ya da yurt dışında uygulanmasını sağlamak.

Ana çalışma alanlarımız;

Şirketler ve Ticaret Hukuku İhtilafları

Büromuz hissedarlar arası uyuşmazlıklar, acentalık, distribütörlük, tazminat davaları  da dahil olmak ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere şirketler ve ticaret hukukuna ilişkin pek çok davada müvekkillerimizi başarıyla temsil etmektedirler.

İcra ve İflas

Büromuz her türlü icra ve iflas sürecini takip etmekte ve müvekkillerimizin bu husustaki ihtilaflarında tatmin edici sonuçlar almaktadır. Özellikle konkordato ve sair yeniden yapılandırma süreçlerini başarıyla takip etmektedir. 

 

Tanıma ve Tenfiz

Kesinleşen yabancı mahkeme kararlarının ve yabancı tahkim kararlarının Türkiye'de tanınması ve tenfiz edilmesi için gerekli süreçleri takip etmekteyiz. Ayrıca, Türk mahkeme kararlarının ve tahkim kararlarının yurt dışında tenfiz edilebilmesi için de yabancı hukuk büroları ile işbirliği yapmak suretiyle Türk müvekkillerimize hizmet veriyoruz.

Arabuluculuk ve Tahkim 

Ulusal ve uluslararası arenada tahkim ve arabuluculuk alanlarında tecrübe sahibi olarak yerli ve yabancı birçok müvekkilimizi tahkim prosesinde temsil ettik ve arabulucu olarak hizmet verdik, vermeye devam etmekteyiz.  

 

Yol Tarifi